התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

ירמייאו
תקולל רוסיה כגרמניה. והיה כפי שגרמניה חזרה לקיאה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כן חזרה רוסיה אחרי המלחמה הקרה הראשונה. לכן יֶדע המערב שיש להכניעה עד יציאת רוחה במלחמה הקרה השנייה, ולחלקה כעוגה כמו גרמניה, ולשים בלב מוסקווה חומה
מאת: עתיד הגיאופוליטיקה
החתול מגנה את הנורמות בזירה הבינלאומית  (מקור)
חזון החתול, אשר קרא בראש פח הזבל עיתון הארץ, ויילל קולו על עמים ועל לאומים ועל במותי ארץ, וינטשהו אלוהים לקרוא על ממלכות:

כה אמר אלוהי החתול, על אשר נטשתם את הקריאה האלוהית בתולדות אדם, ושכחתכם את משמעותו הרוחנית של דם, ותצחקו על הנביאים כבדאים מליבם, ותגחכו על פרשנות מוסרית של העולם. על כן הנני מביא עליכם רצחנים וליצנים ולחצו אתכם, עד קראתם מחדש את דברי הימים, וזכרתם את חלומות הלילות.

חזון החתול על רוסיה, ארורה את בממלכות, כי מהצאר ועד צוואר, מאיוון האדום עד פוטין האיום, רק רע לבבך, ורק כוח אהבת, לכן ארורה את לאלוהים, ושיכורת בקבוקים נשברים ופוצעים, ועלתה שוועת החתולים מהפחים לאלוהים. והיו הרוסים לאומה האכזרית תחת השמש, וחושך הנפש הרוסיה הצל על פני תבל, כי לא יופרד עוד שלטון מהעם, כי לא שמענו מרבותינו הנביאים על נבוכדנצר הרשע ובבל הצדיקים, או על פרעה מדכא המצרים. על כן על חזרת רוסיה לסורה בסוריה תיווסר במוסר האדונים, ועל החזרתה את השטן ככוח דמוני לעולם חילוני, כדוב היוצא מהדובי וטורף את הילד, תקולל רוסיה כגרמניה. והיה כפי שגרמניה חזרה לקיאה אחרי מלחמת העולם הראשונה, כן חזרה רוסיה אחרי המלחמה הקרה הראשונה. לכן יֶדע המערב שיש להכניעה עד יציאת רוחה במלחמה הקרה השנייה, ולחלקה כעוגה כמו גרמניה, ולשים בלב מוסקבה חומה.

חזון החתול על אמריקה התמימה כמו פרה, טוב לי טיפשים מרעים, אך למה הרשעים חכמו והתמימים יטפשו ויאמרו מו? על כן אמר החתול, כתרך ילקח ממך וינתן להודו הטובה ממך, והיתה הודו להשם כי טוב, ותחזק מסין ותשלוט בעולם. כי נפשה של סין היא דיכוי לא אלים, ורוחה יציבות דינמית, אך לב אין לה, וכולה תועלתנות. כי אמריקה היא הבנאליות של הטוב, וסין היא הרוע של הבנאליות. ותהי סין משחק פירמידה של מיליארד איש, וזקנים ישבו על בניהם וסבים על נכדיהם. כי אפילו בילודה שלטה בגאוותה, ותלך נגד הטבע, ומשבעה ישבו שישה על כתפי האחד, ארבעה סביו ושני הוריו על ילדם, לכן יקרוס העץ ההפוך תחתיו - תחתם. כי כיום שיא אוכלוסית סין בגיל העבודה, עם מעט זקנים וילדים נתמכים, בניגוד לריבוי הטבעי בה נתברכה מידי האלוהים, לכן זו לא חכמה להיות הכלכלה הגדולה בעולם, ותרם ראשה על כולם. אך דור הולך ועוד דור לא בא, והיא תזקן מיפן, וכל המיליארד יהיו פנסיונרים. ובהודו יש ילדים, יש ברכה, יש דמוקרטיה, יראת שמיים ושמחת שמיים. כי לעולם חסדו.

ולעומתה, היבשת מעוטת הילודה - והיתה אירופה הבנאליות של הטוב והרע, ותעל צדקנותה השמימה, כי אין לה יראת אלוהים, והמוסר ללא יראה - צבוע הוא, כי כל האדם כוזב, ואלוהים שמיים עשה. כי ביום שאבדו הטוב והרע הלא בנאליים מפרשנות ההיסטוריה הלגיטימית, ואפילו לא יאמר ולא יכתב שאלוהים העניש את גרמניה על פשעיה, ועל כן היא הפסידה, ושרוסיה הצליחה בגלל רצון האלוהים להעניש את גרמניה, אבל אז בגלל רשעתה הפסידה, אז ההיסטוריה איבדה את המצפן והפכה למאבק כוחות נחות. לרעים יש את הרוע שמכוון אותם, אבל לטובים אין את הטוב. עמים יכולים להיות רעים, לפשוע, להיענש, ולחזור בתשובה, ולהיות צדיקים, לסבול, ולהיגאל. אין רק יחידים. עמים נגאלו משעבוד רוסיה הרשעה, ובגלל שלא הבינו שנגאלו, נפלו שוב לשעבוד. עמים נענשו ובגלל שלא הבינו שנענשו פשעו שוב. לכן חשוב להחזיר את הקריאה של הנביאים. ואם אנשים כבר לא יכולים לדבר עם אלוהים - צריך לאפשר לחתולים לדבר עם אנשים.
תרבות וספרות