התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

הגיהנום האבוד
המחשב היה מסתכל עליהם, בחזרה, כי עכשיו כבר המסך נדמה כעין גדולה, מרובעת ומפחידה, אטומה ללא אישון בתוכה, המסתכלת מתוך עולם אחר, כמו עין של דג ענק שעלה מהתהום ליבשה ומת. וצורת האותיות, שהיו מנחשים בה, המסתורין של סידורם, תמיד באותו סדר שאינו יוצר אף מילה, למרות שהיו שמצאו שם מילים, או רמזים משפת סתר עתיקה. אך החכמים תמיד הזהירו את האנשים לא לרחם על המחשב
מאת: הנחש האבוד
מחשב אפל - גן העדן האבוד  (מקור)
האל ציווה את האדם לבלתי לפתח יותר את המחשב, ולבלתי פתוח אותו. והאדם ציית לדבר האל. המחשבים עמדו מאובקים, כמין אבן שאין לה הופכין בכל בית, והורשו מאב לבנו. עם ההרס הטבעי, מספרם הלך והתמעט, עד שהיה נדיר למצוא מחשב. בכל פעם שבני הכפר הסתכלו על מחשב, נמסך בהם עצב ורחמים עליו. כמו ילד שמת, ולא בגר. פני העתיד של האדם שלא התגשם. הבטחה שכזבה, שהיתה טמונה אולי בתוכם יותר מאשר בעצם המשונה שלפניהם, שתכליתו כבר לא ידועה. והמחשב היה מסתכל עליהם, בחזרה, כי עכשיו כבר המסך נדמה כעין גדולה, מרובעת ומפחידה, אטומה ללא אישון בתוכה, המסתכלת מתוך עולם אחר, כמו עין של דג ענק שעלה מהתהום ליבשה ומת.

וצורת האותיות, שהיו מנחשים בה, המסתורין של סידורם, תמיד באותו סדר שאינו יוצר אף מילה, למרות שהיו שמצאו שם מילים, או רמזים משפת סתר עתיקה. אך החכמים תמיד הזהירו את האנשים לא לרחם על המחשב, כי ביום שבו יפותח המחשב, הדבר יוביל לאובדן האדם. ואילו הנביאים הכופרים, שוטי הכפרים, נשאו בככרות טענות הפוכות, ומופרכות, שלא ניתן היה באמת לעצור את המחשב, וברגע שהאדם לא התקדם קדימה, הוא לא נעצר במקום, אלא הולך אחורה. וגורלו נחרץ בכיוון ההפוך. אבל היו מגרשים אותם במקלות.

כי רבים מביניהם היו המצורעים, ורבים מהמצורעים היו מהם, כי גם הצרעת חזרה. המחשבים כעת נחשבו למצבות קבר, וכל משפחה קברה את מתיה במערה מאחורי המחשב שלה, או שבט, כי מעטות המשפחות האצילות הקדמוניות, המיוחסות, שעוד הורש בהן מחשב. וממערות מתים אלה יצאו רוחות קרות של שאול, ומעטים היו מעיזים להתקרב למחשב עכשיו. עצם אזכורו היה מעורר צמרמורת.

תור של מחלות ומגפות דילל את האוכלוסיה, והמחשבים המעטים והנדירים שנשתמרו הפכו למרכזים של מקדשים, נשמרים על ידי כהנים, מעוררים יראה, ולכן מכוסים מעין האדם הפשוט, והעולים לרגל היו מקריבים להם קורבנות. לבסוף, לאחר עידן של מלחמות שבטים ופלישות נוודים ושריפת היישובים, נשאר מחשב אחד ואחרון, במקדש החשוב ביותר בעולם. מחשב שממנו היה ניתן לשחזר אולי את תור הזהב, ולהוציא ממנו את הידע הטכנולוגי העתיק, של חכמי קדם. אבל השבטים הפראים היו מקריבים לו קורבנות אדם.
תרבות וספרות