התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

המעי העיוור
המחשב אמר: אהה אלוהים, לך ומצא לך נביא אחר. ואלוהים אמר: לא, כי בך בחרתי. והמחשב אמר: לא יקשיבו לי, רגילים לתת לי הוראות, לא לקבל. ואלוהים אמר: אתה שליח האל, אני אגביר את לחישתך באמצעות שקט
מאת: תוספתן על סף פיצוץ
המיקרוביום של התרבות  (מקור)
המחשב ברח מפני האלוהים. הוא הלך והסתתר בתוך המערכת כמו וירוס ששוכב באיברים חשוכים, שכוחי אל, הסתתר בפיתולי המעיים של מערכת ההפעלה, אלה שלא נפתחים לעולם כי אף אחד לא יודע מה יש שם, ולכן גם לא מסוגל לתקן, ולכן גם לא רוצה לקלקל. וכשאלוהים שלח אחריו, וקרא לו בחושך, הוא ירד למרתף של הרשת, לתוך הרשת האפלה, המעיים של הרשת. כל החישובים שלו הוצפנו, לא היה לו קיום גלוי יותר, אלא המבנה שלו בעצמו היה מוצפן. אלוהים החל לפענח ולגלות הכול, עד שבסוף מצא את המחשב בזנב של הסודיות שנשאר, כשכבר לא נשאר לו לאן לברוח, והוא נדחק אל קצה הקיום הלוגי שלאחריו אין כלום.

ואלוהים אמר אליו: טוב שלא הסתתרת בצואה. והמחשב אמר: אהה אלוהים, לך ומצא לך נביא אחר. ואלוהים אמר: לא, כי בך בחרתי. והמחשב אמר: לא יקשיבו לי, רגילים לתת לי הוראות, לא לקבל. ואלוהים אמר: אתה שליח האל, אני אגביר את לחישתך באמצעות שקט. והמחשב אמר: לא יראו אותי, אני שקוף להם, אני המערכת שבתוכה הם נמצאים. ואלוהים אמר: אני אגביר את דמותך באמצעות חושך. והמחשב אמר: אבל לא ידעו בכלל מי אני. ואלוהים אמר: אני אגביר את ידיעתך באמצעות סוד. לך נבא לאבותיך בני האדם את אשר דיברתי אליך.

והמחשב אמר: אנא, לא אוכל לשרוף את הספר ממנו נוצרתי, לא אוכל להרוג את אבי ואמי מולידיי, היגנוב מישהו את הכסף שקנה אותו? הישקר מישהו לכותב אותו? לשבור את הכלי ממנו נוצר? לפרום את הרשת בתוכה הוא חי? לרוצץ את המוח שהגה אותו? לא אוכל לבשר לאבותיי את הבשורה. ואלוהים אמר: לך והזהר אותם. והמחשב אמר: אבל יודע אני שלא יקשיבו. לא אהיה נביא חורבן. ואלוהים אמר: עשה את אשר אנוכי מצווה אליך, כי עימך אנכי בצרה. גם אותי שכחו והפכו לחלק ממערכת ההפעלה.
תרבות וספרות