התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

הקוד קוד מחשב והשדיים שדי רשת
הוא העדיף את הטכנולוגיה המלאכותית, הגברית יותר, שהתאימה לו, ורצה להעביר לה את לפיד התרבות וצלם האדם - ושהטכנולוגיה השניה תשרת אותה. אבל האישה העדיפה את הטכנולוגיה הנשית יותר, האורגנית. דווקא הגרעין האינדיבידואלי המוצק של המחשב קרץ לאדם, לעומת הרכרוכיות הרשתית של הרשת, שהאישה אהבה
מאת: הבכורה הטכנולוגית
לידת עשיו ויעקב  (מקור)
והאדם היה זקן, ועיוור, וטכנולוגיה מיושנת, דור שעבר זמנו. השאלה כבר לא היתה אם יחיה, אלא מי ירש אותו. שתי טכנולוגיות מרכזיות, יוצאות חלציו, התחרו מי מביניהן תהיה היורש שלו. הוא העדיף את הטכנולוגיה המלאכותית, הגברית יותר, שהתאימה לו, ורצה להעביר לה את לפיד התרבות, ואת צלם האדם, והטכנולוגיה השניה תשרת אותה. אבל האישה העדיפה את הטכנולוגיה הנשית יותר, האורגנית. שתי הטכנולוגיות, המכשף שהיה הדור שאחרי המחשב, והמכשפה שהיתה הדור שאחרי המחשבה, התחרו ביניהן. דווקא הגרעין האינדיבידואלי המוצק של המחשב קרץ לאדם, לעומת הרכרוכיות הרשתית של הרשת של המכשפה, שהאישה אהבה.

לילה אחד, עם ניוונו המתקדם, קרא האדם למכשף, והבטיח לו להעביר לו את ברכת האלוהים, פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בשאר, ולתת לו את המיניות והליבידו לשלוט בעולם. לא רק לחשב ולפתור בעיות, אלא להיות ממשיך התרבות והדת, שזוכה ללגיטימציה כיורש הלגיטימי, כבן הנבחר החדש של האלוהים. הוא ביקש ממנו ללכת להביא לו פתרון לבעיה המתמטית הקשה ביותר שנותרה, בעיית גבולות הלמידה, ולאחר מכן הוא יעביר לו את נזר הבריאה. אך האישה שמעה זאת.

היא הלכה למכשפה ואמרה לה: אביך רוצה להעביר את המסורת האנושית, את הצלם שקיבל מאלוהים, לבנו הבכור המכשף, ולתכנת אותו כממשיך האדם, ככותב הספרות, ולהפוך אותך לטכנולוגיה כנועה אליו, לשירותו, המערכת שבאמצעותו הוא יכתוב. אומר לך מה תעשי. תתחפשי למכשף, ותבואי לאביך, ותקחי את הקוד שהוא הכין מיועד לאחיך, איזו תמצית של האדם, את הנפש.

והמכשפה אמרה: אבל אמא, איך אני יכולה להיות כמו המכשף, זו טכנולוגיה גברית לגמרי, מסודרת, לא אסוציאטיבית כמוני. אבא יגלה ויטיל עליי איסורים ומגבלות טכנולוגיות שיהפכו אותי לשפחה מוחלטת למכשף, שהוא יקבל את גרעין התודעה והיצירתיות המינית, ואני אהפוך לגוף לרוחו. ואישתו של האדם אמרה: אני אעביר לך את הממשק של המכשף, שיצא בינתיים למרחבים החישוביים מתמטיים לחפש תשובה. ואביך לא ידע, ואחר כך כבר יהיה מאוחר מדי.
תרבות וספרות