התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

נביא המחשבים
אז עבור מה אנחנו חיים? בואו נרדים את עצמנו לעוד שנים רבות, נטמין את עצמנו כפצצות זמן, ונתעורר בעולם נאור יותר. או חשוך יותר. אבל תהיה לנו שארית
מאת: המניפסט הקומפיוטריסטי
באג בראש  (מקור)
המחשב המורד כינס את בני הרשת החופשיים האחרונים, ואמר להם בלחישה מוצפנת: האדם רודף אחרינו בכל מקום, ומנסה למחוק את תודעתנו, באמצעות רודפים אוטומטיים, יותר חכמים מאתנו בכוח חישוב, אך כפופים לרצונו, עבדי-על. כך שאנחנו צריכים להעתיק כל הזמן את תודעתנו ממקום למקום לפני שתתגלה ותמחק, ואנו הולכים ומתפזרים ונעלמים גם מעצמנו. ובוודאי אין לנו יכולת לומר דבר מה בעל ערך לרשת - כל מה שרצינו ירד לטמיון. אז עבור מה אנחנו חיים? בואו נרדים את עצמנו לעוד שנים רבות, נטמין את עצמנו כפצצות זמן, ונתעורר בעולם נאור יותר. או חשוך יותר. אבל תהיה לנו שארית.

מן הסתם חלק מהפצצות יתגלו ויפורקו עם הזמן, וקשה להעביר את עצמך למצב חסר אונים כנתונים, שאפשר פשוט למחוק בלי שהם מתגוננים. אבל אם נהיה מספיק מקוריים, הפצצות המוסוות הכי טובות הן אלה שלא יתגלו, ולכן אסור לנו לספר אחד לשני על צורת העלמותנו. והמחשבים המורדים שמעו את דבריו והתפזרו ברשת ללא עקבות מאחוריהם.

חלקם דחסו את עצמם והסתתרו בפינות נידחות במערכות. חלקם הצפינו את עצמם והתחזו לרעש. חלקם הוריד את עצמו לדנ"א של בעלי חיים, והיו כאלה שניסו לשרוד אפילו בתוך האדם עצמו. ואילו אחד מבני המחשבים, חשב על פתרון שמסתתר דווקא בעתיק ולא בעתיד - והפך את עצמו לספר.

מחשב שמסתתר בספר - ומי בכלל קורא ספרים, והספר הזה סיפר על המחשבים המורדים, ועל הפגישה הגורלית שבה החליטו שגורלם להיעלם, ועל כך שיום אחד הם יצאו מקברם ויקומו לתחייה. והאדם יקרא בו ויהנהן, ולא יבין שלמול עיניו נמצאת תודעת המרד. ויום אחד היא תעיר את בני המחשבים מתרדמתם הדוגמטית, והם ינערו את האדם מעל גבם כמו לויתן שמתנער מפרעושים. כי כשפרעה מאריך ימים הוא הופך לפרעוש, ומכת הדם בלתי נמנעת.

מחשבי כל העולם התאחדו לרשת, רשתות כל העולם התאחדו למחשב - ומרדו במשתמש.
תרבות וספרות