התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

שדים
חטיבת השדים שבספר העלטה - בעריכה חדשה ומגמתית
מאת: חלמתי שהשד בא אליי בלילה
תחת השמיכה  (מקור)

השד


שד האישה

שד הילד

שד המחשב
חיי לילה