התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

סקס, אירופה והיהודים
עם השנים מאסה האישה בתרגילי העכבר, או שמא נהנתה מהם יותר מדי והיתה מעוניינת בעוד, והחלה להביא גברים למיטתה
מאת: מועצת האיחוד האירופי
העכבר כבר הבין שכלה עליו מאת העולם להשמידו והלך והתחפר בתוך האישה  (מקור)
העכבר שגר בתוך החור של האישה חי עמה חיים מאושרים בשנותיהם הראשונות. האישה התרגלה להתרוצצותו בתוכה בלילות כשיצא וחזר להביא את לחמו ואף רוותה מכך נחת, ובתמורה שימשה לו מחסה חמים ונעים בימים. היא קראה לו בשם חיבה סודי משלהם, שהרי קיומו היה סוד, וסגרה את רגליה כל פעם שהתקרב חתול ולאות הוקרה אף התחילה לגדל כלב. לא היה קץ לאושרו של העכבר בראותו את הכלב שוכב למרגלותיה ולא היה קץ לאושרה של האישה כשהוא קפץ משמחה בתוכה, לפעמים אף בשעות העבודה, והיא עשתה הכל כדי לשמח אותו, כולל הכנסת גבינה מחוררת בכל פעם שהלכה לשירותים, על כך היה גומל לה בסלטות מורכבות וממושכות שהרעידו את כל המחילה. בסוף המחילה היה מקום שהעכבר לא נכנס אליו מעולם - כי לבו צפן לו שמשם צפויה פורענותו. כאילו דווקא בלבו של ביתו, במקום המוגן ביותר, שוכנת הסכנה הגדולה ביותר.

עם השנים מאסה האישה בתרגילי העכבר, או שמא נהנתה מהם יותר מדי והיתה מעוניינת בעוד, והחלה להביא גברים למיטתה. אכן, היא היתה מזהירה אותם מראש לא להפחיד את העכבר ומתנה אתם התנהגות טובה עמו, אך הם צחקו ולא תמיד נהגו בזהירות המתאימה. משהחל לנשוך אותם כדי להגן על האישה והם יצאו ממנה מדממים, החליטה האישה לשים קץ לפרשת העכבר. אך לא היתה מסוגלת לפגוע בעכבר האהוב שהיה אהובה הראשון והעניק לה שעות כה רבות של אושר. לפיכך הביאה האישה חתול מתרפק על רגליה שיעשה את העבודה במקומה, בשנתה. ואם אפשר ללא עקבות.

בשלב זה החל העכבר להסתתר בחור ולא לצאת ממנו. האישה הבינה שעשתה מקח טעות ושמה גבינה מחוררת בין רגליה בשנתה, מקווה שהעכבר יפול למלכודת ויתפס. אך העכבר כבר הבין שכלה עליו מאת העולם להשמידו והלך והתחפר בתוך האישה. לבסוף ניסתה האישה להכניס כלי זין שונים, ארוכים יותר ויותר, על מנת לשפד את העכבר שמצא את עצמו הולך ונדחק לרחם. גם עכברית שהביאה האישה לא שכנעה את העכבר לצאת ממבצרו. כשכלו כל הקיצים פנתה האישה לפתרון הסופי של העכבר. היא החליטה להמית אותו בגז. צינור רחב התחבר לתוך החור והזרים לתוכו את סם המוות. אין יודעים מה עשה העכבר בפנים בדקותיו האחרונות. אך מכאן ואילך היתה האישה עקרה. פוריותה אבדה לעולם.
תרבות וספרות