התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

האסכולה הנתנייתית המאוחרת
נתניה בשיא בשלותה הפילוסופית: סיכומים אחרונים, מעמיקים עד אין חקר, המנתחים רעיונות עומק למידתיים - ואת רעיון העומק עצמו
מאת: מכללה אקדמית נתניה
אסכולת נתניה בשיא כוחה  (מקור)

למידה עמוקה


התגלה רובד נוסף בפילוסופיה של הלמידה
דיווחים ראשוניים מהשטח מצביעים על כך שהשטח איננו שטוח
ההרצאה הנתנייתית השנתית: מהי למידה
הרצאה מעלפת שנשא הפילוסוף הנתנייתי, אבי אסכולת הפילוסופיה של הלמידה, שהוזמן לענות סוף כל סוף ופעם אחת ולתמיד לשאלה: מהי ה-"למידה" שאת שמה הוא נושא תמיד (ופעמיים בכל משפט). מתוך ניסיון לשמור על רוח הדברים שבעל פה, תעתיק ההרצאה נערך לפסקאות משעממות וארוכות כאורך הגלות, שישקפו את אופן דיבורו הקודח וחסר החמצן של המנוח, שמביא למוות מוחי מוקדם
מאמר בשביל אף אחד
ממילא אף אחד לא יקרא, אז בשביל מה להוסיף כותרת משנה
פרוגרמה להתקדמות המדעים הלמידתיים: למידה חישובית, למידת מכונה ומדעי המוח
מכתב על הפילוסופיה של מדעי האינפורמציה, לקראת הפיכתם למדעי הלמידה: הפילוסופיה של המתמטיקה, הפילוסופיה של מדעי המחשב, הפילוסופיה של הלמידה הממוחשבת והפילוסופיה של מדעי המוח
יומן פילוסופי
אישי. נא לא לקרוא
המאמר האינסופי
עוד עוד עוד: נפילת הגבר הסופי ועליית האישה האינסופית. פילוסוף כותב ללא סוף
פילוסופיה של העתיד