התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

יום רביעי: חלומות כלכליים
כלכלת הלמידה | כסף כחיזוק לסינפסות וכשינוי עוצמת הקשרים ברשת | אלגו-קומוניזם | תרבות הלמידה נגד תרבות הצריכה | מעבר הכלכלה לגדלים אינפיניטסימליים של כסף ומהם לכלכלת זרימה רציפה | הצורך המתמטי במדינה הוא בסיס האמנה החברתית
מאת: מהמר מכור
כשהכסף חולם על האדם - במקום להפך  (מקור)
פילוסופיה של העתיד