התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

‫יום ראשון:‫ חלומות טכנולוגיים
מדוע אירופה ניצחה? | מהי פונקציית ההאצה של העולם? | מודל עסקי לתרבות | רנקינג לאנשים ברשת החברתית | ממשק באמצעות מבט | משרד האוגמנטד ריאליטי | הדפסת בתים ותשתיות | מכונת אמת נוירולוגית | Brainet במקום Internet
מאת: סטארטאפיסט כורסא
חלומות באוויר ומגדלים פורחים  (מקור)
פילוסופיה של העתיד