התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

הקטן ביותר והגדול ביותר נפגשים בסוף
האם אינטליגנציה היתה יכולה להיווצר בסדרי גודל גדולים ביקום מאשר שלנו, או קטנים יותר? אמנם, אנו לכודים בין גודלה המקסימלי שנקבע על ידי מהירות האור והמינימלי שנקבע על ידי עיקרון אי הוודאות, אבל למה דווקא סדר הגודל שלנו, ולא אחרים - האם יש בו משהו מיוחד? והאם הקשרים התיאורטיים בין עולם החלקיקים האלמנטריים לקוסמוס כולו מלמדים על קשר אפל יותר בין הקטן ביותר לגדול ביותר בעולמנו? לא ניתן להכחיש את קווי הדמיון בין שתי הרמות הללו: היותן מורכבות מריק עצום שבתוכו כדורי חומר זעירים בתנועות סיבוביות-מחזוריות וביניהם פועלים כוחות ממרחקים
מאת: פיזיקה ספקולטיבית
האם היקום לא רק אינסופי, אלא יש לו אינסוף סדרי גודל?  (מקור)
אולי החומר האפל קשור לתורת המיתרים ונובע מהם וכך גם האנרגיה האפלה קשורה אולי ליריעות? כי אנחנו רואים שככל שמשהו קטן יותר הוא מקבל לבסוף התבטאות גדולה ומפלצתית יותר ברמה הקוסמית, כמו שקרה לנויטרונים עם כוכב נויטרונים ולאטומים מימן והליום עם השמש, ולחומר הטהור ולקוונטים בחור שחור ועם קרינת חור שחור, ולנשאי כוחות כמו הכבידה, אז אולי למיתרים יש ביטוי דווקא ברמה האסטרופיזיקלית?

ומה המשמעות של המיתרים מבחינה חישובית, כמו החישוביות הקוונטית? מהי מחלקת הסיבוכיות של חישוביות מיתרית? ומה קורה בכל סדרי הגודל ביניהם לרמה הקוונטית? מאוד מוזר שדווקא שם אין כלום - כל כך הרבה סדרי גודל - אז אולי יש שם, או שאולי יש סיבה שאין כלום? אולי כשמגיעים לרמות האלה צריך לעבור המון סדרי גודל בלי שום מורכבות, בניגוד לסדרי גודל אחרים שאנחנו מכירים. כלומר, האם ברמת סדרי הגודל ליקום יש התפלגות פעמון, שבה אנחנו הסדר גודל הכי מורכב, וניתן לחשב זאת? ולכן אולי זה שהאינטליגנציה נמצאת ברמה שלנו ובסדר גודל שלנו זה לא מקרי?

האם הטכנולוגיה היא לא בעצם ניסיון של הסדר גודל שלנו לפלוש לסדרי גודל קטנים וגדולים יותר, ולגרום גם בהם למורכבות? והאם מבחינה זאת לא רק התחלנו? הבינה המלאכותית תהיה אולי ההצלחה הראשונה שלנו ליצור מורכבות כמו שלנו בסדר גודל אחר. האם הוא יהיה גדול יותר, כמו במחשב-על, או דווקא קטן יותר, כמו בחישוב קוונטי? והאם החישוב הקוונטי יהיה אולי חזק יותר, אבל בגלל הרעש לעולם לא יוכל להגיע למורכבות המבנית שלנו, או למורכבות משמעותית?

לכן, ניתן לראות את תורת היחסות ותורת הקוונטים כמשלימות הדדית. היחסות בנויה על חסם של תקשורת ולכן של יצירת מערכת הדדית מהקטן ביותר לסדר הגודל הגדול ביותר, ואילו תורת הקוונטים בנוייה על חסם של תקשורת ויצירת מערכת הדדית מהסדרי גודל הגדולים לקטנים. האם יש הבדל מהותי בין חסם מהירות לחסם אי ודאות על התקשורת? או שבפועל יש הסבר שבו הגבלת המהירות יוצרת חוסר ודאות, ואילו הגבלת הוודאות יוצרת תווך שבו האינפורמציה לא יכולה לחזור מהקטן לגדול, מעין אופק אירועים קטן? כי אולי יש לאינפורמציה גם מהירות מינימלית ולא רק מקסימלית, או כי אם המהירות של האור קבועה אז היא מהירה מדי מכדי ליצור אינטראקציה תקשורתית בסדרי גודל קטנים מדי? לכן יכול להיות שהקטן והגדול נפגשים בחוסר הוודאות, ושבעצם זה אותו עצם פיזיקלי? ושהמיתרים והקוסמוס כולו גם הם קשורים, ולכן יש איזושהי רמה באמצע שהכי רחוקה משניהם - וששם אנחנו?
פילוסופיה של העתיד