התדרדרות הארץ
ניסינו לשנות את הארץ מבפנים - ונכשלנו. הגיעה העת לאלטרנטיבה     

ביולוגיזציה של הדומם
איזו מטפורת-על תחליף את השפה בפילוסופיה ובעולם הרוח של המאה ה-21? על פניו, נדמה שהטכנולוגיה היא מילת הבאזז של התקופה. אך מבט מעמיק יותר יגלה שכבות משמעות עמוקות יותר שהן מועמדות עדיפות לעמידה במרכז עולם המושגים החדש, כמו ארגוניות, מערכות למידה ו-"אבולוציות"
מאת: דרווין של הפילוסופיה
מוצא הרעיונות - תורה אבולוציונית חדשה של התפתחות הרוח לאחר הכחדות הדינוזאורים של הפילוסופיה. הפילוסופיה כאבולוציה  (מקור)
האם התפתחות טכנולוגית הובילה לימי הביניים? לא, התפרקות של צורות ארגון, וארגון מחדש, בגלל הנצרות (האימפריה הרומית מהסוג של "הקדושה" פחות חזקה מהאתוס של האימפריה הרומית החזקה המקורית, כי הנצרות יותר שוויונית ואוניברסלית, ומתחרה בלאום). האם התפתחות טכנולוגית הביאה לתנ"ך, אולי המצאת הא"ב? (לא, הא"ב היה בעוד במקומות). התרגלנו לחשוב שכל התפתחות היסטורית היא בבסיסה התפתחות טכנולוגית, אבל זו תופעה חדשה, שהיא בעצם מה שמגדיר את העת החדשה, מהרנסאנס.

מה שאיננו תופעה חדשה זה שכמו במוח, יש רמות ארגון שונות וצורות ביטוי שונות של אותה התפתחות בסיסית, שהיא ארגונית בבסיסה. הטכנולוגיה זו דוגמא להתפתחות ארגונית, וגם התחלת ימי הביניים. למשל, כבר הבנו שטכנולוגיה חדשה תתבטא גם בספרות, בכלכלה, במדינה, באסתטיקה, במשפט, בפסיכולוגיה, במיניות, וכו', וכל דבר יחזק את האחרים, ולכן הכל ילך ביחד, אבל זה לא בגלל הטכנולוגיה, אלא בגלל שהכל מתארגן מחדש. ולכן לא נכון לומר שהתפתחות פילוסופית-רעיונית יצרה התפתחות כלכלית או טכנולוגית מסויימת, וגם לא להיפך, לא אחד הגורם ושני הסיבה, אלא שכולם ביטוי של צורת ארגון חדשה, שהיא הבסיס גם לחשיבה הפילוסופית החדשה.

כלומר - יש פילוסופיה מתחת לפילוסופיה, הפילוסופיה היא לא הבסיס להכל אלא דווקא הצורה הגבוהה ביותר, כמו שהמחשבה הגבוהה היא הצורה הגבוהה ביותר של תיאור פעילות הנוירונים. אבל מה שיוצר מחשבה חדשה, כלומר צורת מחשבה חדשה, זה ארגון מחדש של המוח, ולא מחשבה קודמת - לא כסיבה. למעשה יש כאן כוליות, תופעה שאין בה הסבר סיבתי אלא רמות שונות של הסתכלות על אותו דבר והיבטים שונים. לכוליות ההוליסטית הזאת נקרא צורת ארגון, למרות שזה ביטוי ריק, ולא דיסציפלינה חדשה שמסבירה (שזה שווה ערך ללטעון שהארגוניות ותורת המערכות מחליפה את הטכנולוגיה כהסבר להכל), אלא אך ורק תיאור של תופעה, של התארגנות מחדש של מערכות (לעומת סיבה שהיא מקומית, חץ מדבר מסויים לאחרים, כאן זה תיאור של המערכת).

מה היה בכלל חדש בהתפתחות ה-"חיים"? התא הוא כוח ארגוני של הכימיה. הנאציזם הצליח בגלל הכוח הארגוני של גרמניה (והיהודים הובסו בגלל כוחם הארגוני העלוב - לא בגלל שלא היתה להם מדינה, זו רק תוצאה של הארגון העלוב). הפילוסופיה האתונאית היתה חלק מארגון מחדש של העולם היווני, כשגם בפוליטיקה שררה ההפשטה והאידיאה. עכשיו קוראים לסוג מסויים של צורות ארגון "טכנולוגיות", שבעיקרן הן פיתוח חפצים דוממים מחוץ לאדם (בניגוד לחקלאות שהיתה פיתוח צומח, וביות שהיה פיתוח חי) - וארגון מחדש של העולם האנושי בגללן. למעשה, יכול להיות שבדיעבד (בעתיד) האינטרנט כבר לא תיחשב לטכנולוגיה, ואולי גם לא המחשב, אלא לסוג אחר של צורות ארגון. אלה כבר לא כלים, וזו צורת מחשבה מיושנת לחשוב עליהם ככלים. זה כבר לא שימוש אלא מהות - ויטגנשטיין הפוך, או לכל הפחות המטאפורה של המשחקים מנצחת את זו של הכלים ומובנת כמתקדמת יותר.

אבל מטאפורה יותר טובה זו מערכות לומדות/אינטליגנטיות או אולי "אבולוציות". לא דברים שהאנשים משתמשים בהם (טכנולוגיות), כאילו צימוקים שנוספו לעוגה האנושית, אלא דברים שהאנשים בתוכם, עוגות חדשות שהאנשים הם הצימוקים שבהם, שאנחנו הכלים שלהן. המחשב זה הרגע בו התהפך היחס משתמש וכלי בין האדם לטכנולוגיה, הוא היה השוויון, והיום כבר האדם הופך להיות הכלי והמחשב הוא הופך להיות המשתמש. וזה מתאים לזה שאנחנו שחקנים והרשת היא משחק, השחקנים משרתים את המשחק, לא להפך, כי לא הם קובעים את הכללים. הם לא יוצרים את המשחק, רק משחקים בו. ואם המשחק משתנה זה בגלל אבולוציית המשחקים. לכן אנחנו במעבר מתקופת הטכנולוגיות לתקופה האבולוציות.

כמו שהטכנולוגיה גרמה לדברים כמו המהפכה החקלאית להיקרא בדיעבד כמהפכה טכנולוגית (למרות שאולי היא היתה מהפכה דתית?), ככה גם הכל בהיסטוריה יראה כמקרים פרטיים של אבולוציות. ואולי צריך שם יותר מוצלח - וזה תפקיד הפילוסופיה למצוא מטאפורה יותר מוצלחת, ופחות ריקה. מה שמייחד את האבולוציה זה שאין לה גורם, או סיבה, אלא יש בה חידוש שמארגן מחדש את המין, והיא לא שינוי בפרטים, אלא שינוי במין. אף פרט בודד לא עובר אבולוציה, זה עניין מערכתי.

ואולי זה סתם שם פחות מוצלח למערכות לומדות. האינטרנט זו מערכת לומדת, משתנה, בניגוד למחשב שהיה טכנולוגיה מתוכנתת, גם אם גמישה בתכנות בניגוד למכונית, ולכן שלב ביניים. למה הכלכלה כל כך חזקה בעולם, ומובילה את הכול? כי היא האבולוציה הכי חזקה כיום, והכלכלה היא הראשונה שהפכה לאבולוציה בקנה מידה רחב. הקפיטליזם הוא האבולוציה של הכלכלה. הביולוגיה שואפת מטבעה להתפשט ולהפוך להיות הכוח המניע של היקום על חשבון הפיזיקה. החי רוצה לנצח את הדומם. אולי הדומם ינצח את החי בסוף, אבל זה כשהדומם בעצמו יהפוך לחי.
פילוסופיה של העתיד